Welcome to The ClashBot Forums

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.


tkayaa01

Members
 • Content count

  7
 • Joined

 • Last visited

About tkayaa01

 • Rank
  Goblin Poster
 • Birthday
 1. ölü köyün silindiğini kim söylüyor 2 yıldır girmediğim köy öylece klanda duruyor27 seviye olarak şuanki sorun herkesin köy binası içerde ve kalkan alamıyorlar normalde saldırıya açık köy 1000 ise şuan kalkansız köy o kadar çok ki bu sayıyı 10000 olarak düşünün ve ölü köy sayısı aynı azcık mantık yürütün anlarsınız zaten
 2. ölü köylerin silinmesi söz konusu değil sorun şu köy binalarını herkes içeri aldıgı için kişilere kalkan gitmiyor eskiden 1000 köy arasından 10 tane olan ölü köyü arıyorduk buluyorduk şimdi 100000 köy içinden 10 tane olan ölü köyün rastgelmesini bekliyoruz tüm sorun burdan kaynaklanıyor keşke herkes birilerine %30 yapsada ölü köy gelme oranı artsa )
 3. köy binası dışarda olan köy kalmadıgı için bir çok kişiye kalkan gitmiyor kalkan olmayınca botun hedef listesindede binlerce fazla hesap oluyor binlerce hesap için ölü olanın denk gelmeside çok zor bi ihtimal belki bu durumdan dolayı birçok kişi oyunu bırakırsa o zaman biraz rahatlıyabiliriz
 4. tamamen bitti köy binası dışarda olan köy kalmdıgı için kimseye kolay kolay kalkan gitmiyor böylece 50-60 aramada 1 gelen ölü köy 300-400 aramada geliyor kullanmak bazen zararlı bile olabiliyor
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.